Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconsuperkiel:
superkiel Featured By Owner Jul 27, 2015  Hobbyist Traditional Artist
hey i like your art..
Reply
:iconpederroldcity:
pederroldcity Featured By Owner Jul 27, 2015  Hobbyist General Artist
thanks alot
Reply
:iconminidiren:
MiniDiren Featured By Owner Sep 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:)You have a cool nice gallery.:stare:But over 1000 art lol.:XD:That's a bunch.
Reply
:iconpederroldcity:
pederroldcity Featured By Owner Sep 1, 2012  Hobbyist General Artist
XD
Reply
:iconminidiren:
MiniDiren Featured By Owner Sep 25, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:stare:Oh wow... Så mange nye ting at se...:hmm:Jeg havde ikke bemærket det fordi jeg var ved at ordne noget...^^;
:meow:Men det er søreme meget, du har lavet, kan jeg se.
Reply
:iconminidiren:
MiniDiren Featured By Owner Sep 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:iconhurrdannyphantomplz:
Reply
:iconcinemaniacojean:
cinemaniacojean Featured By Owner Apr 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
nice colors, my galery have not a lot of it [link]
Reply
:iconpederroldcity:
pederroldcity Featured By Owner Apr 22, 2012  Hobbyist General Artist
ok hhmm thanks whats you favourite of pieces
Reply
:iconcinemaniacojean:
cinemaniacojean Featured By Owner Apr 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
well, the cars here is nice!
Reply
:iconpederroldcity:
pederroldcity Featured By Owner Apr 22, 2012  Hobbyist General Artist
thanks what do you think about my fanart ?
Reply
Add a Comment: